An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 200

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Heliga Birgittas originaltexter : Nytryck (med en rättelse)

Bertil Högman

Serie 1. Svenska skrifter, no. 90

Svenska fornskriftsällskapet bildades 1843 och har alltsedan dess haft till syfte att ge ut äldre svenska skrifter, företrädesvis fornsvenska, samt arbeten som bygger på eller behandlar sådana; bland dessa kan nämnas Söderwalls fornsvenska ordbok med supplement. Länge var sällskapets intresse begränsat till skrifter som helt, eller i varje fall delvis, var på svenska, men från och med 1924 har, vid sidan av den ursprungliga serien, också latinska skrifter givits ut, bl.a. Sancta Birgitta, Reuelaciones. Ännu en serie, Smärre texter och undersökningar, startades i samband med 150-årsjubileet 1993. En fjärde serie, tidigt påbörjad men sporadiskt utgiven, omfattar bibliografiska arbeten; här är det i första hand fråga om den fornsvenska litteraturen. Varje år utger sällskapet normalt minst ett nummer i någon av dessa serier.
Heliga Birgittas originaltexter

ISBN 9789197611831

Soft cover

92 pages

Published 2009

Language swe

Price from SEK 200